Konjunkturvaccin i Skåne

Fastigheter står i centrum för diskussionen om den ekonomiska framtiden. Riksbanken sneglar på prisökningarna och den ökande skuldsättningen. Många inklusive finansministern pekar på att förmögenheterna också växer. Men det är ett cirkelargument, för förmögenheterna ökar bara teoretiskt i form av fastigheternas uppskattade marknadspriser. Det rör sig inte om pengar på banken, som tyska, franska och italienska hushåll har.

I synnerhet är det unga hushåll, de som står för inflyttningen till storstäderna – och i synnerhet Stockholm – som har störst belåning och minst marginaler.

Det liknar Danmark 2007 ganska rejält. I Stockholm har villamarknaden ökat med +11% sedan toppen år 2007, Göteborg har ökat med +19%. Köpenhamn har tappat med -18%, något mer än hela landet som tappat -16%.

Jämför man situationen i Köpenhamn med den nordsvenska finns ett par skillnader. Framför allt har den fasta växelkursen pressat dansk arbetsmarknad, medan den flytande svenska valutan ju innebär viss export av arbetslöshet, inte minst till Danmark som är en stor handelspartner. Dansk ekonomi måste hantera sin kostnadsutmaning genom ökad produktivitet, vilket tar längre tid. Men effekten är samtidigt mer beständig.

Men likheterna är ändå mycket starka och en korrigering av de svenska prisnivåerna är trolig, inte minst när valutan stärks successivt.

Sydsverige då? Well, Malmö är mest intressant eftersom det ligger mitt emellan Köpenhamn och Stockholm, se den röda streckade kurvan. Detta beror på att bostadsmarknaden numera är integrerad med den danska (och såklart fortfarande den svenska).

Orter som Växjö och Kalmar följer det svenska mönstret, medan Lund och Helsingborg i sin tur har en utveckling som pendlar mellan Malmö och Stockholm – alltså ett stänk av Danmarks nedgång sedan 2007 men inte lika starkt som i Malmö.

I Skåne och framförallt i Malmö har vi alltså en tydlig effekt av den danska bostadskraschen. Samtidigt tyder mycket på att också den danska arbetsmarknadens efterfrågan och prissättning påverkar Malmös. Dämpad pendling över bron är ett kvitto på svag dansk arbetsmarknad. I vissa yrken var Malmö löneledande i Sverige före den danska recessionen på grund av detta. Så när den danska ekonomin vänder upp kan detta påverka köpkraften uppåt också i Malmö.

Fastighetsutvecklingen är ett tecken på sämre konjunktur i Sydsverige än i övriga landet. Men när den svenska korrigeringen nedåt kommer finns därmed också viss vaccination i Malmö och Skåne.

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>