Tysklands nya trafikpolitik

”Mobilitet är en väsentlig förutsättning för personlig frihet, medverkan i samhället liksom för välstånd och tillväxt i näringslivet.”

Med dessa ord inleds den tyska regeringens koalitionsavtal om infrastruktur. Redan där inser man att det finns stora skillnader mot den svenska approachen. Svensk trafikpolitik tycks ofta utgå från att Sverige är en ö i Atlanten. Men Tysk trafik och infrastruktur påverkar Sverige mycket, i synnerhet i Öresundsregionen och övriga sydsverige. Därför en kort zusammenfattning av nya regeringens politik.

Ökad satsning, mer pengar

Man kommer att öka de federala satsningarna på infrastruktur ”substantiellt” – inga siffror nämns. Men fokus för Berlin blir nätverk som binder samman regionerna med varandra och EU.

Fler och högre avgifter för trafikanter

”LKW-Maut” alltså trafikavgifter för lastbilar kommer att ökas och byggas ut. Man kommer se på alla möjligheter med avgifter efter vikt, olika extrena kostnader, vilka trafiknät som trafikeras med mera.  Transit för Personbilar var en huvudfråga i valet. Bayerns kristdemokrater CSU hade detta som enda viktiga valfråga. Nu har de fått ministerposten för infrastruktur i Berlin (Alexander Dobrindt).

I koalitionsavtalet står följande: ”Vi kommer att lyfta ett avvägt bidrag till utbyggnad och vidmakthållande av Autobahn-nätet från innehavare av utlandsregistrerade fordon”. Utformningen av detta är villkorad så att ”tyskregistrerade fordon kommer inte att betala mer än idag.” En lag som följer EUs rättsliga krav kommer att presenteras under 2014. Formuleringen är lite kantig, men det beror inte bara på tysk preussisk byråkratstil utan på att man vägt orden på guldvåg juridiskt. Man gör mycket tydligt att alla pengar som tas in från lastbilar och transit skall gå direkt tillbaka till sektorn i form av investeringar i ny infrastruktur.

Projektfinansiering PPP-OPS

Öffentlich-Private Partnerschaften, som det heter, skall användas som komplement i utvalda projekt där man ser att det kan spara kostnader. Projekten skall dock formas så att också medlestora företag, inte bara jättarna, kan medverka.

Annat:

  • Elbilar – målet med en miljon elbilar (”Elektroautos”) till år 2020 kvarstår och nätverk för tankning och service ska byggas ut.
  • Intressant detalj är att man vill jobba med öppna data (”Open-data” på tyska) för att få fram informationssystem på nätet om köer, förseningar och tidtabeller.
  • Digital infrastruktur – här satsar man speciellt i struktursvaga områden men till 2018 skall hela Tyskland kunna köra på MINST 50 Mbit/s

För svensk del kommer detta med transitavgifter spela stor roll. Sydsverige, Öresund i synnerhet, kommer se en betydande konflikt mellan transit och egen produktivitetsdrivande trafik. Tyska regeringens agerande kommer troligen att ändra antingen regelverket i sig eller åtminstone tolkningen av det. Det öppnar för fler alternativ än dagens verktygslåda. Idag är trängselavgifter är den enda praktiska möjligheten, men den passar inte alla platser med transitproblem.

PT

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>