Tysklands nya utbildningspolitik

Tyska koalitionsregeringen är nu äntligen på plats. Räkna med att den sitter hela tiden ut. Avtalet mellan partierna är grundligt och väl förankrat i partierna. Sen kan man debattera innehållet.

Här några nedslag om den nya regeringens utbildningspolitik och forskningsstrategi.

Demografiskt ger nedanstående en bra bild av nuläget – så här ser bildnings-karriären för dem som föddes 1985 ut i Tyskland. Ljusblått = grundsskola, blått = gymnasium, gult = lärling/yrkesutbildning, orange= högskola och grönt=ingen utbildning alls.

Strategiskt kan man säga att Tyskland nu fokuserar  på kvalitet i systemen och fortbildning av de med grönt, samt att bli attraktivt för inflyttad kompetens.Notera hur mycket gult det är och att andelen i högre utbildning är långt under anglosaxiska/skandinaviska mål på 40-50% av en årskull. I stället är målet i Tyskland 10% – att 10% av BNP skall gå till undervisning och forskning. Detta kvarstår i koalitionens avtal.

I övrigt noteras:

För det första saknas helt en sammanhållen skolpolitik. Såklart, eftersom federationen i Berlin inte har med detta att göra. Det finns alltså helt enkelt ingen enstaka ”tysk skolpolitik” i den meningen, däremot flera stycken. Detta sköts helt regionalt alltså av delstaterna, länderna. Såklart finns skillnader mellan länderna. Men Berlin försöker inte ens pilla med detta.

Sedan finns för det andra en serie intressanta inslag i den nya regeringens ambitioner

  • Exzellenz-initativet fortsätter. Detta var en deal mellan Berlin och delstaterna om att ge extra pengar till vissa universitet som når bra resultat. Rena belöningspengar alltså. Nästan € 2 miljarder under ett år. Detta kommer att fortsätta med nya rundor. (intressant nog har topplistan faktiskt rört på sig en del, inte bara ”the usual sucpects” har fått pengar.)
  • Men det blir också mer för alla – universitetens och högskolornas grundanslag skall ökas på.
  • Stor satsning på internationalisering av de tyska högskolorna. Intressant mot svensk bakgrund. Man vill öka intaget av utländska studenter med ytterligare en tredjedel för att ge impulser utifrån. Målet är 350.000 utländska studenter per år.
  • Högre utbildning skall digitaliseras – stort upplägg till universiteten för detta aviseras .

Yrkesutbildningen är mycket framgångsrik i Tyskland. Den sköts för övrigt helt av Handelskamrarna. Den pillar man inte med, men däremot skall ett par inslag förstärkas

  • Validering – alltså erkännande av utländsk kompetens i tyska yrkeslivet, detta skall underlättas och ges mer resurser
  • Internationella samarbeten också inom yrkesutbildning
  • Man vill också se om det finns möjlighet att skapa bryggor mellan yrkesutbildning och högre utbildning

På forskningssidan listar koalitions dokumentet en lång rad forskningsområden som skall stärkas. Detta är dock svårt att värdera för det är ärligt talat relativt rikt på forskningspolitiska floskler. Men ganska otippat pekas klimat och energiforskning ut som tungt område, liksom medicinsk forskning och där pekas bland annat behovet av ny antibiotika ut som ett område som skall översköljas med resurser.

Mer? här finns det mesta som är värt att veta om tyska systemet http://www.bildungsbericht.de/ (även en del på engelska)

/PT

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>