En skånsk produktivitet eller två?

Region Skånes analytiker Anders Axelsson föreslår en skånsk produktvitetskommission efter dansk modell (här). Detta baserat på att Skåne halkat i produktivitet. Detta påstående kan nyanseras en smula, men i grunden är förslaget ändå rätt.

Det är sant att Skåne som helhet slirar, men å andra sidan är det inte länet utan arbetsmarknadernas regioner som är den relevanta anlysenheten. Och för dem saknas bra data.

Men Örestat har nyligen lagt fram siffror till 2011 på hela Skåne och danska delregioner som illustrerar en del.

Först produktivitet (BNP/sysselsatt) i Öresund, Storköpenhamn (hovedstaden), resten av Själland (Region själland), Skåne, Sverige och Danmark. Storköpenhamn är klart mest produktivt av dessa. Men man ser också tyydliga effekter av recessionen. Noterar brytet vid 2007 och vändningen en bit in i finanskrisen vid 2009/10. Talen är uttryckta i tusentals Euro i 2005 års värde, alltså real utveckling.

Utvecklingen är väldigt olika före och efter finanskrisen. Här syns tydligt att Skåne klarade sig ganska OK före denna, men har dragits med ned av den danska utvecklingen. Hade vi kunnat skära ut den större arbetsmarknaden i västra delen (LA Malmö_Lund_ Helsingborg) är det mycket troligt att talen före 2007 hade minst varit i nivå med de svenska.

Sedan kan man titta på hur produktiviteten i regionerna utvecklats i relation till Storköpenhamn. Det är samma data omformulerad för att få en jämförelse. Notera att Danmark visserligen har en stor utmaning beträffande produktvitet, men landet har förbättrat sin position och Storköpenhamn illustrerar ganska tydligt effekterna av urbana täta kunskapsregioner.

Här är det intressant att notera hur Region Själland alltså Själland utanför Storköpenhamn har haft svårt att hänga med.  Det visar också att det spelar stor roll vad man tittar på. Ser man hela Själland som en enhet blri det snittet av dessa. Skåne är troligen också uppdelat på liknande vis om än kanske inte lika extremt.  Skåne hartvå lokala arbetsmarknader och i verkligheten finns det nog inte bara en siffra för skånsk regional produktivitet utan två – en per arbetsmarknad..

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>