Första dagen med gränser i Öresund. Fler kommentarer.

Får mycket samtal och mail om ID-kontrollerna. Lägger här lite ytterligare kommentarer.

Kan inledningsvis konstatera att jag aldrig stött på en så här heta känslor mot regering och riksdag som nu i sydsvenskt näringsliv. Som exempel så har det samlats 30,000 personer i en Facebook grupp ”Öresundsrevolutionen” på några dagar. Det är mer än antalet partimedlemmar i S och M tillsammans i Skåne och mer än MP har i hela landet.

Många talar om detta som en version av Berlinmur, med ”Checkpoint Löfven”. Hursomhelst är den 4 januari 2016 en mycket svart dag i Nordisk historia. Dagen då Nordisk passfrihet suspenderades.

Det handlar om flera aspekter.

  1. Konsekvenser ekonomiskt

Många har velat veta mer om konsekvenserna för företag och anställda. Den uppenbara konsekvensen är att detta blir en kraftfull broms i hela Öresundsregionen.

”En fungerande arbetspendling är avgörande för fler jobb och en positiv utveckling i regionen.” sa infrastrukturministern Anna Johansson på ett pendlarmöte i Stockholm i somras. Det är sant, och det är sant även i Öresundsregionen.

Vad som sker nu är följande.

  • Antalet tåg minskas kraftigt och deras kapacitet minskas totalt med ungefär en fjärdedel.
  • Pendlingstiden kommer att fördubblas i vissa fall. Människor kommer efter hand sluta jobba eller flytta. Det senare har redan skett i några fall. Notera att det är TVÅ id-kontroller som skall hinna med nu plus ett spårbyte. den gamla finns kvar trots att den nya införts

Grovt sett är det två typer av personal som pendlar, dels yngre människor som jobbar i serviceyrken (butik, kundtjänst, vård mm), dels äldre erfarna yrkesmänniskor- ofta specialister.

Kategorin yngre berörs först. där måste kam vara på plats i tid för att göra jobbet. detta är oftast svenskar som pendlar till Köpenhamn.

Kategorin äldre och erfarna kan säkert flexa i viss mån en kort period. Men detta är attraktiv arbetskraft och människor som ofta kan få jobb i stort sett globalt. De kommer successivt välja bort att jobba här om detat fortsätter.

Värdet av denna pendling, på dagens nivåer, är ca 6-7 miljarder per år.

  • Men det drabbar inte bara de som pendlar direkt över Öresund. det får såklart dominoeffekter – spåren hänger ju ihop. I Malmöområdet pendlar ytterligare 250.000 personer som genom dominoeffekter kommer att beröras i olika grad. I Köpenhamn är det nästan 1.000.000 personer som pendlar

Det kommer på sikt påverka export och import. Det vet vi eftersom denna steg påtagligt när bron infördes. Tröghet innebär förre affärer. Betraktar man bron som en exporthamn så omsätter den omkring en miljard i varuvärden per arbetsdag. Detta ligger i potten.

En tredje allvarlig effekt är att detta infört politisk risk. Internationella och nordiska investerare vet nu att en svensk regering kan rusa över internationella principer i galopp. Det är inte bra. Det drabbar hela Sverige och dess omgivningar, i synnerhet Öresundsregionen.

Slutligen. Tillväxten drivs numera till stor del av metropolregionerna. Storlek är bra för det skapar bättre matchning – man kan kombinera resurserna mer effektivt och genomföra större projekt med större organisationer i en stor region. Övergripande är Öresundsregionen nordens största region i nominella termer, alltså på pappret. Men i realiteten är den åtskild av vatten som är en barriär och vissa regel och administrativa skillnader. När dessa barriärer radikalt ökar, som nu, så försvåras möjligheten att dra nytta av att detta är Nordens största region.

 2. Strikt svenskt perspektiv

Vill man – som regeringen – bortse fån allt detta och ha en mer inskränkt syn så kan man se det som att Köpenhamn och Öresundsförbindelsen utgör är en svensk arbetsplats med 15.000 jobb idag och många många fler inom tio år.

Då kan man konstatera att när svenska jobb hotas genom händelser i omvärlden så brukar regeringar agera.

  • När Trollhättan hotades så flyttades väginvesteringar. Fyra ministrar satt på presskonferenserna. Då gällde det 3.000 jobb. Här står mer på spel. Men detta platsar inte ens som rubrik på regeringens hemsida.
  • I Södertälje hotades tusentalet jobb och det blev brandkårsutryckning och satsningar i miljardklassen.

I propositionen om detta beslut nämns inte konsekvenserna för regionen alls. Bara att det kan komma att innebära konsekvenser för migranter och pendlare – vilket ju är syftet – och resten handlar om konsekvenser för staten själv.

3. Det finns bättre sätt. Partnerskap i stället för provokation.

Som vi och även förre utrikesministern Carl Bildt påpekar finns det säkerligen andra lösningar att tillgå om man bara vill försöka. (https://carlbildt.wordpress.com/2016/01/04/kris-i-norden-och-kris-i-mellersta-ostern/)

  • Avtalet ”med Danmark om polisiärt samarbete i Öresundsregionen från 6 oktober 1999″

Vi har påpekat att det finns ett avtal för att hantera exakt denna situation i ett Statsminister Stefan Löfven 2015 (avtalet finns i bilagan till brevet – klicka på länken.) 

Det är obegripligt att regeringen inte ens nämner att detta finns eller verka ha lyft ett finger för att använda det. Avtalet – som alltså finns sedan 15 år för just denna typ av situationer – ”strävar efter att bekämpa illegal invandring och gränsöverskridande brottslighet, att trygga den allmänna ordningen och säkerheten samt att upprätthålla en effektiv brottsbekämpning”

(Syftet med regeringens lag ”Lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”  är ju att kontrollera ID och hindra personer som saknar sådan. Det står inget i lagtexten om att mota ut personer med Pass eller att inskränka asylrätten, även om det senare är en självklar konsekvens.)

Med detta svensk-danska avtal som grund kan detta lösas tillsammans med Danmark – det är dessutom den uttalade ambitionen och överenskommelsen är ett löfte om samverkan.Man kan med hjälp av polis kolla ID-handlingar under färd. Det kan dansk och svensk polis samverka om till och med. utöver det finns många med förslag i debatten och kanske fler – om man bara vill anstränga sig och ha lite seriösa möten.

  • Men här söker regeringen provokation i stället för partnerskap

Notera att danska DSB trots allt tar ansvar ställer upp på detta för att upprätthålla trafiken så gott det går, medan svenska statens eget SJ gömmer sig, med regeringens goda minne.

4. Frågans mediala fokus.

Till sist: I modern politik ägnas minst lika mycket energi åt hur saker framstår som åt sakfrågorna. I längden brukar dock sakfrågorna hinna ikapp. Det gavs ganska olika bilder i medieflödet under första dagen.

Regeringen lät infrastrukturministern fronta och hon hade uppenbarligen lärt sig ett mantra som upprepades – om hur mycket ansvar Sverige har tagit för flyktingar. Och tonade ner att det påverkar Öresundsregionen.

Den svenska statsministern syns inte till. Han nämnde inte frågan om Öresunds i sitt jultal ens. Strategin är uppenbar att tiga ihjäl att man suspenderat den nordiska passunionen och lägger broms på integrationen. Då kanske ingen märker något.

Man kan jämföra detta med Løkke, danske statsministern, som har varit mycket framträdande i sitt ledarskap. Kanske sparar regeringen Löfven till att ändå komma igen med ett bättre beslut?

Skånetrafiken gör ett kanonjobb. Deras mediala strategi är dock att tona ner att detta är ett problem i rädsla för att tappa kunder till bilar eller inställda resor. På sikt är det inte säkert att det är rätt drag. Utspelen från både Skånetrafikens och DSB måste värderas utifrån att de vill sälja biljetter och visa att de är välorganiserade.

Att regeringen valde att lägga införandet under en storhelg hade säkerligen syftet att underlätta införandet första dagen (mindre folk som reser) men säkert också att sätta en mediabild att det ju inte blir något problem med kontrollerna eftersom så få åker. Den 11 december- när loven är förbi och trycket kommer – så är TV kamerorna inte längre på plats.

Bilden i media är också ännu ganska spretig.

Sydsvenskan beskrev att id-gränserna haft effekt på asylsökande. Se här (http://www.sydsvenskan.se/sverige/bara-48-asylsokande-till-skane-under-mandagen/)

Berlingske rapporterade den rakt motsatta situationen: antalet asylsökande till och med ökade i Sverige under måndagen (http://www.b.dk/nationalt/flere-soegte-asyl-i-sverige-paa-foerste-dag-med-id-kontrol-1) och att det därtill inte ledde till att fler sökte asyl i Danmark (http://m.b.dk/nationalt/graensekontrol-gav-ikke-flere-flygtninge-paa-hovedbanen)

Internationellt är fokus mycket på dels Öresundsregionen och dels på Schengens framtid.

Exempel finns här:

The independent
The Telegraph

De reportrar jag själv talade med kände alla till TV-serien Bron. En reporter påpekade att ”alla” genom denna vet hur smidigt det fungerar normalt och kallade bron för ”World famous”. De hade inga bekymmer med att se att detta går igenom en metropolregion och vad det innebär.

Det andra temat om Schengen är såklart viktigt. Vad man fiskade efter var om vi nu tror detta är slutet för Schengen och en återgång till nationalstatsgränser mer permanent.detta är vad som ligger i korten.Det är ingen liten sak och därför är regeringens val att provocera hellre än att samarbete är så tråkigt.

/PT

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>